Sándor Gyüdi

Sándor Gyüdi

Maďarský dirigent Sándor Gyüdi získal titul na Hudební akademii Ference Liszta v Budapešti a poté v roce 1988 nastoupil do Národního divadla v Szegedu jako dirigent a sbormistr. Od roku 1999 je ředitelem a dirigentem Szegedského symfonického orchestru. V roce 2008 se Maestro Gyüdi stal hlavním dirigentem a hudebním ředitelem orchestru a současně od roku 2018 jeho ředitelem a hlavním dirigentem. V letech 2008 až 2018 byl generálním ředitelem Národního divadla v Szegedu a v letech 2018 až 2020 jeho hudebním ředitelem. Je aktivním dirigentem koncertů a operních představení v Maďarsku i v zahraničí (po celé Evropě, Mexiku, Kubě, Izraeli, Číně a Koreji), členem porot mezinárodních hudebních soutěží a přednášejícím na Hudební fakultě Univerzity v Szegedu. . Kromě jiných ocenění mu byla udělena Cena Liszta Ference (2006), Řád za zásluhy Maďarska (Rytířský kříž, 2014) a Řád za zásluhy Polské republiky (Rytířský kříž, 2016).

REGISTER NOW